MA9 California Saumon Avocat

5.80€

MA10 California Ebi Tempura

7.80€

MA11 California Surimi ou Crevette Avocat

6.20€

MA12 California Saumon Cheese

6.20€

MA13 California Thon Avocat

6.20€

MA14 California Thon Épicé

6.20€

MA17 Maki Rainbow Cheese

7.80€

MA18 California Oignon frit Saumon Concombre

6.80€

MA19 California grillé Saumon Avocat

7.80€